Στοιχεία εταιρείας


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DESIREE

 

  • Αμβρoσίου 14, Θεσσαλονίκη

          τηλ.2310530338

          fax.2310541094

          email: info@desiree.gr

 

  • Τατοΐου 44, Μεταμόρφωση, Αθήνα

          τηλ.2102832511, 2102832388

          fax.2102832380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε τη μεγένθυση του χάρτη