Company info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DESIREE FASHION

 

  • Amvrosiou 14, Thessaloniki , Greece, 54630

          Tel.+30 2310530338

          fax.+30 2310541094

          email: info@desiree.gr

 

  • Tatoiou 44, Metamorfosi, Athens, Greece, 14451

          tel.+30 2102832511, +30 2102832388

          fax.+30 2102832380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See the zoomed map.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
DESIREE STORES